Finanțarea proiectelor propuse de către autoritățile din Republica Moldova

Autoritățile administrației publice locale din România pot finanța din bugetele locale, în condițiile legii, proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanțare încheiate, în condițiile legii.


Acordurile de finanțare trebuie să vizeze finanțarea proiectelor, obiectivelor și acțiunilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și să respecte formatul-cadru prevăzut în lege.


Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice nr. 1120/1030 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 603 din 13 august 2014.

http://www.radiolight.ro